Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

A) Vụ án Trần Nguyên Hăn

 

I) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

II) Vua Lê Thái Tổ không giết Trần Quốc Duy, không truy sát con cái Trần Nguyên Hăn, không tru diệt con cháu nhà Trần

III) Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng Nguyễn Trăi

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và anh minh

V) Vua Lê Thái Tổ không hề hiếu sát

VI) Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi

VII) Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần

 

VIII) Trần Nguyên Hăn không về đối chất, càng tỏ ra phạm tội

IX) Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

 

X) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

XI) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

XII) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

 

                    (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

TNH = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

 

 

Các ‘sử gia’, học giả nước ta _từ 50 năm nay, rất thích chê bai chưởi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ ; h́nh như họ xem đó là thú tiêu khiển lành mạnh vậy. Họ chưởi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ, vị đại anh hùng đại trượng phu, là giết hại công thần, lời lẽ rất hỗn xược, cứ xem vua ta là đại ác nhân, đại tiện nhân, kẻ thù của dân tộc không bằng !

Sự thực th́ Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần ! 260 Khai quốc Công thần đều được hưởng phú quí suốt trọn triều Vua Lê Thái Tổ.

 

Ngay trong vụ án Trần Nguyên Hăn ,

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

C̣n vụ án Phạm Văn Xảo :

_     Phạm Văn Xảo là ai ?  _Không ai biết !

Nhắc đến vua Lê Thái Tổ, th́ không ít người kéo Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo vào, dùng làm lư do để chưởi bới. Thật là nực cười , trong khi không ai biết Phạm Văn Xảo là ai

Họ chỉ biết một điều do ĐVSTTT vui ḷng tiết lộ : Phạm Văn Xảo là người Kinh Lộ. Biết như vậy th́ cũng như không, bởi v́ có đến 75% dân Việt thời đó là người Kinh Lộ.

 

Sự thực th́ Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431 v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản.

 

Ngoài ra, Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần.

Và rất có thể Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử, dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ mà biến dạng . . .

. . .

Loạt bài này tổng kết nhiều bài tôi đă viết, tiếp theo

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo

và xác định rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc . . . thánh vương _như Nguyễn Trăi, Ngô Sĩ Liên , Lê Tung hằng ca tụng.

Bài mở đầu này trở lại vụ án Trần Nguyên Hăn , có 12 tiểu đề nhưng chưa kết thúc

Bài tới tiếp tục vụ án Trần Nguyên Hăn , qua Phạm Văn Xảo, rồi đến sự vinh phong của 260 Khai quốc Công thần.

Kế đó sẽ nói về một số trường hợp riêng, như Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích. Danh tướng Nguyễn Chích chính là Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt hợp lại ; nhưng vua ta chẳng phải là Lưu Bang lại có tài quân sự hơn cả Hàn Tín, nên Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần . . .

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Cuốn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, hiện đang lưu hành, là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Xem bài viết

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

       74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

Ví dụ, ‘vua Lê nghe lời nịnh thần’ là nghề của ĐVSKTT ! Ngay cả khi các vua Lê bị chúa Trịnh giết, ĐVSKTT cũng nói là ‘vua nghe lời nịnh thần’ !

Tuyệt đối không nên tin câu ‘vua Lê nghe lời nịnh thần’ trong ĐVSKTT !

 

 

I) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

 

Có ba lư do bắt Trần Nguyên Hăn

Ngay thời buổi này, chỉ cần một lư do, trong ba lư do, cũng đủ để bắtTNH, đó là :

_Khi về hưu Trần Nguyên Hăn cho xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

Xem bài viết

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

 

II) Vua Lê Thái Tổ không giết Trần Quốc Duy, không truy sát con cái Trần Nguyên Hăn, không tru diệt con cháu nhà Trần

 

Vua Lê Thái Tổ:

_không giết Trần Quốc Duy (con thứ Trần Nguyên Hăn, về kinh cùng lúc với TNH)

_không truy sát con cái Trần Nguyên Hăn,

_không tru diệt con cháu nhà Trần

Vua ta bao giờ cũng nhân từ.

Xem bài viết

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo)

 

 

III) Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng Nguyễn Trăi

 

Xem bài viết

67) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

       ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

       ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

 

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và anh minh

 

Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :

        Vua Lê Thái Tổ không giết Trần Quốc Duy, không truy sát con cái Trần Nguyên Hăn, không tru diệt con cháu nhà Trần

Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và anh minh: Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng Nguyễn Trăi . Sự nhân từ và anh minh này khó có được thời xưa, ngược hẳn với hành vi tàn nhẫn, ‘nhổ cỏ tận gốc’ của nhà Trần.

 

 

V) Vua Lê Thái Tổ không hề hiếu sát

 

Điều đáng kinh ngạc là người đời tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ. Vua Lê Thái Tổ th́ không thể hiếu sát được. Một người tha 15 vạn hàng binh th́ làm sao mà hiếu sát được !

Không có bằng chứng nào để nói rằng vua ta hiếu sát, trong suốt cuộc đời của vua. Ngay trong vụ án Trần Nguyên Hăn , nhà vua có giết ai đâu : TNH cũng chưa bị giết, con cái TNH cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi  cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Vua Lê Thái Tổ không hề hiếu sát !

 

 

VI) Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi

 

Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi; điều này thấy rơ khi NT được an toàn c̣n được trọng dụng (hai năm sau được thăng làm Vinh lộc Đại phu).

Đối với quần thần, Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi mà đối đăi với cả tấm ḷng thành thực, như vua ta có nói trong LSTL.

Thực ra, Nguyễn Trăi đáng bị nghi ngờ , tôi sẽ phân tích việc này ở bài tới

 

 

VII) Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần

 

Ngược lại lời vu khống của ĐVSKTT , Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần. Bọn nịnh thần không hề biết được những hành động mưu phản của Trần Nguyên Hăn, những hành động này chỉ có vua và các tể tướng biết được mà thôi. Sau khi vua ra lịnh bắt TNH, bọn họ mới biết những hành động này.

Xem bài viết

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo

 

 

VIII) Trần Nguyên Hăn không về đối chất, càng tỏ ra phạm tội

 

Trần Nguyên Hăn không về đối chất, càng tỏ ra phạm tội đối với Vua Lê Thái Tổ. (Đến năm 1432, sau khi dẹp loạn Bế Khắc Thiệu, Đao Cát Hăn, vua xác định một lần nữa là Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo là kẻ phản nghịch)

Trần Nguyên Hăn bị áp giải về kinh, giữa đường nhảy xuống sông tự tử.

 

 

IX) Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

 

Rất có thể Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử, dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ mà biến dạng

Xem bài viết

47)  Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

       ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

 

 

X) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

TNH là ḍng dơi Trần nguyên Đán và Trần Thúc Dao

_Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly.

_Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh (bị Giản Định Đế giết)

Giản Định Đế ( nhà Hậu Trần) giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu hơn 500 người.

Một lúc giết hơn 500 người, một người đa sát và tàn nhẫn như Giản Định Đế tất nhiên áp dụng phương pháp ‘nhổ cỏ nhổ tận gốc’ và ra lịnh truy sát ḍng dơi Trần nguyên Đán

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần ; do đó không được người đương thời trọng vọng _khác với điều ĐVSKTT, quyển 11 đă viết.

Xem bài viết

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

 

XI) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

 

Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423, do đó có công lao rất ít

Xem bài viết

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc  Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít )

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

 

 

XII) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

 

Xem bài viết

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc  Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít )

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

52)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

       (Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân(theo Lê Quí Đôn), Danh chức này thấp hơn nhiều vơ tướng và thấp hơn cả 51 quân nhân Thiết Đột )

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được ’’chữ vinh phong cho công thần’’ )

 

                    (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

*

*

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------