Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

(Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

 

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

       ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

VIII) Huyền thoại Trần Nguyên Hăn và Huyền thoại Phạm Văn Xảo

IX) Phạm Văn Xảo là ai ?  Huyền thoại Phạm Văn Xảo

X) Chức Phạm Văn Xảo phải thấp hơn Thiếu úy (chỉ cần so sánh với Ông Lưu Nhân Chú, Ông Trịnh Khả)

XI) So sánh với chức truy tặng của các ông Đinh Lễ, Lư Triện

XII) Phạm Văn Xảo không có tên trong những người mang sắc phong cho Quốc Vương, Thái Tử

XIII) Phạm Văn Xảo là quan văn ! (tiếp theo)

XIV) Phạm Văn Xảo có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

                    (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Dàn Bài của :

       28)  Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

       ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       PVX= Ông Phạm Văn Xảo

Dẫn nhập : ĐVSKTT, quyển 10, biển ngạch công thần

I) Không thể đứng trên Ông Lê Chích Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí , Trịnh Khả . . .

II) Không thể đứng trên Ông Lưu Nhân Chú, Lê Văn An, Lê Ngân , Lê Lư , Trần Lựu

III) Trong hai mặt trân tham gia, địa vị của ông  Phạm Văn Xảo chỉ là thứ yếu

IV) Có ít nhất 30 vơ tướng nhiều công lao hơn PVX

V) Ai là công thần thứ 3 ? _1) Ông Lưu NhânChú

VI) PVX là quan văn !

VII) Tham gia hai chiến dịch v́ là người Kinh Lộ

VIII) PVX có lẽ là công thần thứ . . . 38, hoặc thấp hơn nữa.

 

Dàn Bài của :

       29)  Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

       ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       PVX= Ông Phạm Văn Xảo

Dẫn nhập : ĐVSKTT, quyển 10, phong thưởng công thần, biển ngạch công thần

I) Chức Tam Công 100 năm đầu triều Lê

II) PVX chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

III) PVX chẳng thể có chức cao hơn ông Lưu Nhân Chú

IV) PVX là quan văn

V) PVX tham gia hai chiến dịch v́ là người Kinh Lộ

VI) Chức PVX phải kém hơn Ông Lê Chích Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí

VII) Chức PVX phải kém hơn Ông Trịnh Khả

 

 

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

NT = Ông Nguyễn Trăi

LNC = Ông Lưu Nhân Chú,

TK = Ông Trịnh Khả

PVX= Ông Phạm Văn Xảo

 

 

Bài viết này là bài tiếp theo của :

       28)  Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

và của bài

       29)  Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

Do đó c̣n có tựa đề :

       Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Cuốn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, hiện đang lưu hành, là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Xem bài

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

Ngoài ra, ta phải coi chừng những ‘‘sự kiện’’ trong ĐVSKTT, những ‘‘sự kiện’’ này có thể là bịa đặt. Như tôi đă khám phá ra rằng

       Ông Trần Nguyên Hăn không h được vua Thái T phong làmớng Quốc !

       ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

 

 

VIII) Huyền thoại Trần Nguyên Hăn và Huyền thoại Phạm Văn Xảo

 

Đầu triều nhà Lê có hai Huyền thoại : Huyền thoại Trần Nguyên Hăn và Huyền thoại Phạm Văn Xảo

 

Hai Huyền thoại này là do nhà Mạc dựng lên, được duy tŕ bởi nhà Trịnh qua cuốn ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh :

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Hai Huyền thoại này đă bị đả phá phần chính yếu trong bài

23)  Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo

 

Huyền thoại Trần Nguyên Hăn đă bị đả phá trong

22)  Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

47)  Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

 

( Tôi sẽ viết thêm bài, nói về chức vị của TNH)

C̣n Huyền thoại Phạm Văn Xảo , phần ‘‘làm Thái Bảo, Thái Úy, có công to’’, bị đả phá trong hai bài trước và bài này.

 

 

IX) Phạm Văn Xảo là ai ?  Huyền thoại Phạm Văn Xảo

 

Triều nhà Lê có hai Huyền thoại : Huyền thoại Trần Nguyên Hăn và Huyền thoại Phạm Văn Xảo

Phạm Văn Xảo là ai ?  _Không ai biết !

Nhắc đến vua Lê Thái Tổ, th́ không ít người mạt sát, chưởi bới vua ta thậm tệ, và họ kéo Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo vào, dùng làm lư do để chưởi bới.

 

Thật là nực cười , trong khi Không ai biế Phạm Văn Xảo là ai

Họ chỉ biết một điều do ĐVSTTT vui ḷng tiết lộ : Phạm Văn Xảo là người Kinh Lộ. Biết như vậy th́ cũng như không, bởi v́ có đến 75% dân Việt thời đó là người Kinh Lộ

(Dưới thời nhà Trần, từ Ninh B́nh ra Bắc là  Kinh Lộ, từ Thanh Hóa xuống phương Nam là Trại)

Nếu bảo vua Lê Thái Tổ kỳ thị Phạm Văn Xảo v́ PVX là người Kinh Lộ, th́ chẳng lẽ vua ta lại kỳ thị 75% dân Việt thời đó, hay sao

Thế c̣n Quan đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái TNhập nội Đại B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú th́ sao

Và một số đại thần như

       Nhập nội Thiếu úy Tả bộc xạ Bùi Quốc Hưng

       Nhập nội Hành Khiển Nguyễn Trăi

vv

th́ sao không kỳ thị ?

 

S thực th́ Huyền thoại Trần Nguyên Hăn và Huyền thoại Phạm Văn Xảo chỉ là Huyền thoại

 

 

X) Chức Phạm Văn Xảo phải thấp hơn Thiếu úy (chỉ cần so sánh với Ông Lưu Nhân Chú, Ông Trịnh Khả)

 

Chỉ cần so sánh với Ông Lưu Nhân Chú, Ông Trịnh Khả , ta thấy chức Phạm Văn Xảo phải thấp hơn Thiếu úy:

_ Ông Lưu Nhân Chú làm tể tướng và nguyên soái, mà chỉ có chức Tam Tư : Đại , Tư không. PVX chẳng thể được chức Tam Thái

_Ông Trịnh Khả phải có chức cao hơn PVX và TK là Thiếu úy

(Xem phần  ‘VII) Chức PVX phải kém hơn Ông Trịnh Khả’

của bài

       29)  Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy)

 

 

XI) So sánh với chức truy tặng của các ông Đinh Lễ, Lư Triện

 

So sánh với chức truy tặng của các ông Đinh Lễ, Lư Triện : các ông Đinh Lễ, Lư Triện , hai danh tướng lẫy lừng nhất năm 1427, có chức truy tặng là Tam Tư : và Tư đồ. PVX, người c̣n sống, chẳng thể được chức Tam Thái

 

 

XII) Phạm Văn Xảo không có tên trong những người mang sắc phong cho Quốc Vương, Thái Tử

 

Năm Thuận Thiên th hai (1429), vua Lê Thái Tổ phong con trưởng Tư Tề làm Quốc vương và con thứ Nguyên Long làm Hoàng Thái tử

Bẩy vị đại thần mang kim sách phong Quốc vương và Hoàng Thái tử chính là 7 vị Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái T :

_Lưu Nhân Chú, (mang kim sách phong Hoàng Thái tử)

_Phạm Vấn, (mang kim sách phong Quốc vương)

_ Sát, (mang kim sách phong Hoàng Thái tử)

_ Ngân, (mang kim sách phong Quốc vương)

_Nguyễn , (mang kim sách phong Hoàng Thái tử)

_ văn Linh (mang kim sách phong Quốc vương)

_Bùi Quốc Hưng (mang kim sách phong Hoàng Thái tử)

cũng là bẩy v đ nhất công thần

 

Để ư rằng Phạm Văn Xảo không được dự vào việc này (ngay trong ĐVSKTT cũng không có tên Phạm Văn Xảo trong việc này)

 

 

XIII) Phạm Văn Xảo là quan văn ! (tiếp theo)

 

Nhắc lại, v́ quan trọng) : Phạm Văn Xảo là quan văn !

Xem phần : IV) PVX là quan văn

của bài

       29)  Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

 

 

XIV) Phạm Văn Xảo có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

 

a) Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng

Tôi có dịp nói rằng đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng của ĐVSKTT rất là vô lư:

====ĐVSKTT :

Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng, xét công cao thấp định th bậc.

Lấy thừa ch Nguyễn Trăi làm Quan phục hầu; tư đ Trần Hăn làm Tớng quốc; Khu mật đại s Phạm Văn Xảo làm Thái Bảo; đều được ban quốc tính. =====

:

_Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng ; vậy ch nói đến 3 người 3 người này chẳng phải là đ nhất công thần, cũng chẳng theo vua t lúc đầu.

_vv và vv

Rơ ràng ĐVSKTT đă đục khoét hết phần ban thưởng cho 80 công thần cao cấp hơn Nguyễn Trăi

Xem bài

       Ông Trần Nguyên Hăn không h được vua phong làmớng Quốc !

       ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

 

b) Tuy thế ta có thể dùng đoạn văn này để định thứ bậc của 3 người :

_Nguyễn Trăi

_Trần Nguyên Hăn

_Phạm Văn Xảo

(thứ bậc tương đối của họ với nhau)

 

c) Trong đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng của ĐVSKTT đă kể ở trên, tên của Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém Nguyễn Trăi.

Đây là điểm sơ sót khác của nhà Mạc. Khi nhà Mạc sửa đổi ĐVSKTT của NgôLiên , nhà Mạc đă chép lại tên 3 người theo thứ tự của NgôLiên. Theo th t này th́ :

_Nguyễn Trăi được kể trước nhất: Nguyễn Trăi có chức vị cao nhất trong 3 người và được phong hầu

_Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

_Phạm Văn Xảo được kể sau rốt : chức vị kém cả Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn ! và chẳng được phong hầu

 

                           (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------