Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

( Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

 

XV) Trần Trăi, chẳng phải Nguyễn Trăi, có thể có dự hội thề Lũng Nhai

XVI) ‘‘Quân nhân có công lao ở Lũng Nhai’’ có thể không có dự hội thề Lũng Nhai

XVII) Hội thề Lũng Nhai thứ hai : năm Quí Măo (1423)

XVIII) ‘‘Lũng Nhai Công thần’’ chữ vinh phong cho công thần

XIX) ‘‘Công thần Lũng Nhai’’ có dự hội thề Lũng Nhai (1416)

 

XX) Chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) : ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai

XXI) Gần như chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) : Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng,. . .

XXII) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang, không có dự hội thề Lũng Nhai

__________________________________________

 

 

 

NT = ông Nguyễn Trăi

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử

 

Dàn Bài của hai bài trước:

 

I) Hội thề Lũng Nhai (1416)

II) Những người thân tín của vua Lê dự hội thề Lũng Nhai

III) Nguyễn Trăi yết kiến vua Lê ở hành dinh Lỗi Giang

IV) Không thể tin vào gia phả họ Nguyễn

V) Nguyễn Trăi là công thần thứ . . . 37, có thể thấp hơn (80)

VI) Lê Thánh Tông viết ‘  . . . Lỗi Giang . . .’

VII) Quân trung từ mệnh tập

VIII) Lam Sơn Thực Lục là do vua Thái Tổ kể . . .

IX) Một câu trong Lam Sơn Thực Lục

X)) Đinh tộc ngọc phả

XI) Vua Lê Thái Tổ lập Chiến tuyến  ở Lỗi Giang vào cuối năm 1420

XII) Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang vào đầu năm 1423

XIII) Có Hành dinh Lỗi Giang v́ t́nh h́nh nghĩa quân rất khả quan (năm 1423), do đó NT, TNH đến đầu quân

XIV) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng . . .

 

 

XV) Trần Trăi, chẳng phải Nguyễn Trăi, có thể có dự hội thề Lũng Nhai

 

Nghĩa quân Lam Sơn có một người tên là Trần Trăi. Ông này đầu quân trước NT , có thể có mặt ngay từ đầu, có thể có dự hội thề Lũng Nhai .

V́ lư do được mang quốc tính nên hai ông Trần Trăi, Nguyễn Trăi, đều gọi là Lê Trăi.

Do đó nếu có danh sách hội thề Lũng Nhai nào có tên ông Lê Trăi, th́ đó là  Trần Trăi, chẳng phải Nguyễn Trăi.Sự lầm tưởng rằng NT có dự hội thề Lũng Nhai, có thể từ đó mà ra.

ĐVTS cũng lầm Trần Trăi với Nguyễn Trăi : sự thực th́ Trần Trăi có thể có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa, c̣n Nguyễn Trăi th́ không.

Và chắc rằng ông Trần Trăi, chẳng phải Nguyễn Trăi, là công thần thứ 37.

 

 

XVI) ‘‘Quân nhân có công lao ở Lũng Nhai’’ có thể không có dự hội thề Lũng Nhai

 

Năm 1428, Vua Lê Thái Tổ trước khi  lên ngôi, đă phong thưởng trước hết cho các ‘‘Quân nhân có công lao khó nhọc  ở Lũng Nhai’’, tất cả là 218 người

Cụm từ ‘‘Quân nhân có công laokhó nhọc  ở Lũng Nhai’’ là của ĐVSKTT, cụm từ này không có nghĩa là họ có dự hội thề Lũng Nhai ; mà chỉ có nghĩa : có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa

Những‘‘Quân nhân có công laokhó nhọc  ở Lũng Nhai’’ này, có thể không có dự hội thề Lũng Nhai ; phần đông đều không có dự hội thề Lũng Nhai.

 

Vua Lê Thái Tổ phong thưởng cho những vị này trước hết bởi v́ :

_họ chịu gian khổ lớn lao nhất

_có một số người v́ kém tài, có chức vị rất thấp trong triều đ́nh và Vua Lê Thái Tổ đă không quên họ

 

 

XVII) Hội thề Lũng Nhai thứ hai : năm Quí Măo (1423)

 

Có Hội thề Lũng Nhai thứ hai: năm Quí Măo (1423) . Năm này là năm nhàn hạ nhất trong mười năm b́nh định : không có chiến tranh. Từ trận Thi Lang đến trận Sách Khôi, đă bao lần giặc bị thua xiểng liểng, nên chấp nhận giảng ḥa với ta. Sáu tháng đầu ḥa hiếu, Sáu thángsau giặc cũng chẳng dám tấn công, dù Vua Lê Thái Tổ đă cắt đứt sự giảng ḥa (v́ giặc bắt giam sứ giả của ta)

Trong khung cảnh đó, để làm sống động tinh thần chống giặc, các tướng sĩ tổ chức Hội thề Lũng Nhai thứ hai. Hội thề này có rất nhiều tướng sĩ tham dự.

Có nhiều người cho rằng NT có dự hội thề Lũng Nhai, v́ lầm lẫn với hội thề Lũng Nhai năm 1423 này ?

 

 

XVIII) ‘‘Lũng Nhai Công thần’’ chữ vinh phong cho công thần

 

Vua Lê Thái Tổ đặt ra chữ vinh phong cho công thần : suy trung , bảo chính, hiệp mưu vv . Đặc biệt c̣n có ‘‘Lũng Nhai Công thần’’ , chữ vinh phong cho công thần này được Vua Lê Thái Tổ dùng để truy tặng cho ông Lê Lai

Những ch sắc phong t Thượng Trí T đến Suy Trung Đồng Đức Hiệp Mưu Bảo Chính Lũng Nhai Công Thần là đặc biêt triều . công thần rất nhiều tài nguyên quốc gia hạn, phải ch sắc phong đ công thần được vinh hiển.

 

 

XIX) ‘‘Công thần Lũng Nhai’’ có dự hội thề Lũng Nhai (1416)

 

‘‘Lũng Nhai Công thần’’ là chữ vinh phong cho công thần do Vua Lê Thái Tổ dùng .

Khác với Cụm từ ‘‘Quân nhân có công laokhó nhọc  ở Lũng Nhai’’ của ĐVSKTT, cụm từ này không có nghĩa là họ có dự hội thề Lũng Nhai

C̣n ‘‘Công thần Lũng Nhai’’ , chữ dùng bởi Vua Lê Thái Tổ , th́ chắc là có dự hội thề Lũng Nhai (1416)

 

 

XX) Chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) : ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai

 

Những ai có dự hội thề Lũng Nhai(1416)? Vấn đề c̣n nhiều tranh căi. Hiện tại ta có thể nói :

Chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) : ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai

_ông Lưu Nhân Chú có chế văn của vua Lê Thái Tổ khẳng định

_nghĩa sĩ Lê Lai được vua Lê Thái Tổ truy tặng ‘‘Lũng Nhai Công Thần’’

 

 

XXI) Gần như chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) : Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng,. . .

 

Gần như chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) : Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng. V́ trong những danh sách hội thề Lũng Nhai mà tôi được đọc, đều có tên hai vị văn nhân này.

Không những thế,

_hai vị văn nhân này chắc chắn có mặt vào lúc đầu khởi nghĩa,

_và mặc dù là văn quan mà được xếp hạng công thần cao hơn ông Nguyễn Chích, vị tướng tài ba lỗi lạc, bách chiến bách thắng ,

cho nên xác suất rất lớn là có dự Hội thề Lũng Nhai (1416).

 

 

XXII) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang, không có dự hội thề Lũng Nhai

 

Trong ba bài này, tôi đă trưng nhiều bằng chứng rằng ông Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang, không có dự hội thề Lũng Nhai.

Tổng hợp những bằng chứng :

 

1) bằng chứng văn tự

đây là những bằng chứng vững vàng nhất :

_Lê Thánh Tông viết ‘  . . . Lỗi Giang . . .’

_Quân trung từ mệnh tập (1423-1427)

_Lam Sơn Thực Lục là do vua Thái Tổ kể . . .

_Một câu trong Lam Sơn Thực Lục

_Đinh tộc ngọc phả

 

2) lư luận về chiến trường 1421-1422

 

a) Vua Lê Thái Tổ lập Chiến tuyến  ở Lỗi Giang vào cuối năm 1420

Nơi Chiến tuyến  ở Lỗi Giang này , người dân không thể đến:

_chiến trận liên miên (từ cuối năm 1420-đến cuối năm 1422)

_người dân đến đó có thể bị hiểu lầm là gian tế

_địa bàn hoạt động của nghĩa quân c̣n hẹp : không có đường đi từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, do đó người Kinh Lộ không thể đến

 

b) Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang vào đầu năm 1423

_Sau mấy trận đại thắng (từ cuối năm 1420-đến cuối năm 1422), t́nh h́nh nghĩa quân rất khả quan, địa bàn hoạt động của nghĩa quân càng ngày càng lớn rộng

_địa bàn hoạt động của nghĩa quân lớn hơn nhiều sau trận Sách Khôi (1-1423), cụ thể là Sách Khôi ở gần biên giới Ninh B́nh. Do đó, vua ta kiểm soát được đường đi từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang ; những người từ Kinh Lộ có thể vào Lỗi Giang đầu quân

_Có Hành dinh Lỗi Giang vào đầu năm 1423 : đă bao lần giặc bị thua xiểng liểng, nên chấp nhận giảng ḥa với ta. Hành dinh Lỗi Giang là cơ sở hành chánh , chánh trị ( tiếp kiến chúng dân, sứ giả của địch, người dân có thể đến đầu quân vv). Sáu tháng ḥa hiếu, Sau đó, giặc cũng chẳng dám tấn công ta ở Thanh Hóa nữa.

 

Ta đă biết rằng chắc chắn rằng NT đến Lỗi Giang đầu quân (v́ Thánh Tông đă viết như vậy). Những yếu tố kể trên cho thấy rằng Nguyễn Trăi chỉ có thể đến Lỗi Giang đầu quân sau trận Sách Khôi(1-1423), phù hợp với :

_Quân trung từ mệnh tập (1423-1427)

_Đinh tộc ngọc phả

 

 

3) lư luận về công lao, chức vị

_Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng . . .

_Nguyễn Trăi là công thần thứ . . . 80, có thể thấp hơn

_chức vụ Ông Lê Văn Linh hơn Nguyễn Trăi ba bực

 

4) Nhầm lẫn về danh tính, về hai hội thề:

_Trần Trăi, chẳng phải Nguyễn Trăi, có mặt vào lúc đầu khởi nghĩa

_Trần Trăi, chẳng phải Nguyễn Trăi, có thể có dự hội thề Lũng Nhai

_‘‘Quân nhân có công lao ở Lũng Nhai’’ có thể không có dự hội thề Lũng Nhai

_Hội thề Lũng Nhai thứ hai : năm Quí Măo (1423)

 

5) các yếu tố khác

_Những người thân tín của vua Lê dự hội thề Lũng Nhai

_Không thể tin vào gia phả họ Nguyễn

 

Với những bằng chứng, yếu tố kể trên , ta có thể quả quyết rằng ông Nguyễn Trăi (và Trần Nguyên Hăn) đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và ông không có dự hội thề Lũng Nhai.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Đinh tộc ngọc phả

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------