Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

( V́  Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) )

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

IIL) Nguyễn Trăi đầu quân ở Lỗi giang, là một điều chắc chắn

IL) Cho đến năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ

L) Tóm lược Loạt bài Lỗi giang

LI) Tóm lược Loạt bài Việt Kiều

LII) Trần Trăi , chẳng phải Nguyễn Trăi, có thể có dự hội thề Lũng Nhai

LIII) Chữ công thần Suy Trung

LIV) Nguyễn Trăi được Vua Lê Thái Tông gia phong Chữ ‘Á Đại-trí-tự’

LV) Nguyễn Trăi không hề nói rằng ông có dự hội thề Lũng Nhai, trong văn thơ của ông

__________________________________________

 

Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (năm 1416) ;   

_-Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) : NT không có phép phân thân và năm 1416, NT ở bên Tàu

_-Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

Tôi đă viết 2 loạt bài về vụ này :

a) Loạt bài Lỗi giang (3 bài) :

Trong Loạt bài Lỗi giang, tôi trưng ra những bằng chứng, sự kiện lịch sử, để đi đến kết luận rằng NT đă đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Đặc biệt là tôi đă đưa ra những lư luận về chiến trường Lỗi giang, cho sự kiện này.

b) Loạt bài Việt kiều (3 bài) :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu, căn cứ vào văn thơ của ông  và vào sự kiện vua quan nhà Hồ đều bị giải về Tàu .

Xem bài tổng hợp của 2 loạt bài này:

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

Bài này là tiếp nối của 7 bài trên, nhưng nhắm vào ‘Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai’ thay v́ ‘Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423’. Các số La Mă dùng trong bài này là tiếp tục của bài tổng hợp kể trên.

 

Các Bài trước:

Loạt bài Lỗi giang :

 Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

 Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2

 Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3

Loạt bài Việt kiều :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

Bài tổng hợp của 2 loạt bài này:

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

 

NT = Nguyễn Trăi

QpH = Quan-phục Hầu

ĐdA = Đào Duy Anh

Hxh = Hoàng xuân Hăn

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

IIL) Nguyễn Trăi đầu quân ở Lỗi giang, là một điều chắc chắn

 

Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang, là một điều chắc chắn ; V́ vua Lê Thánh Tông đă viết như vậy trong lời chú thích một bài thơ của vua.

Vậy th́, có hai câu hỏi là

Nguyễn Trăi đă đầu quân, ở Lỗi giang khi nào ?

Vua Lê Thái Tổ lập hành dinh Lỗi Giang khi nào ?

 

IL) Cho đến năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ

 

Nhắc lại điều quan trọng đă nói ở bài trước : Cho đến năm 1420, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ

 

Nguyễn Trăi có làm một bài thơ,

Tự thuật IX

Ở thế nhiều phen thấy khóc cười

Năm nay tuổi đă ngoại tư mươi

Ḷng người một sự yêm chưng một

Đèn khách mười thu lạnh hết mười

Phượng những tiếc cao diều hăy liệng

Hoa th́ hay héo cỏ thường tươi

Ai ai đều có hai con mắt

Xanh bạc dầu chưng mặt chúng ngươi

Tác giả cho biết trong bài là đă ‘ngoại tư mươi’, tức là ngoài 40 tuổi : bài này làm sớm nhất là năm 1420 (Nguyễn Trăi sinh năm 1380).

Bài thơ tỏ ư yếm thế, lại có vẻ như tác giả chưa t́m được đường đi ; so sánh với sau này, Nguyễn Trăi thường nói cuộc gặp gỡ với vua Lê Thái Tổ là hội phong vân, ta có thể nói rằng lúc làm bài này, NT chưa gặp vua Lê Thái Tổ, không những thế, Nguyễn Trăi vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ. Ngoài ra, chữ ‘Đèn khách’, cho thấy là lúc ấy, NT c̣n ở bên Tàu.

Cuốn NTTT cũng nói rằng bài này làm lúc Nguyễn Trăi chưa theo pḥ Vua Lê Thái Tổ ; không những thế, họ c̣n nói rằng Đào Duy Anh cũng nghĩ như vậy ( Lạ thay, vậy mà Đào Duy Anh viết sách sử, lúc nào cũng nói rằng NT có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa !)

 

L) Tóm lược Loạt bài Lỗi giang

Phần chính yếu của Loạt bài Lỗi giang là :

XXV) Quân trung từ mệnh tập : QTTMT (Quân trung từ mệnh tập) là tập hợp những văn thư giao dịch, do NT soạn cho vua Lê Thái Tổ. Bài văn giao dịch đầu tiên trong QTTMT là viết cho cuộc giảng ḥa với quân Minh vào ngày 6 tháng năm, năm Quí măo (1423)

XXVI) Lam Sơn Thực Lục là do vua Lê Thái Tổ kể . . . Điều này có nghĩa là Nguyễn Trăi không biết hết chuyện khởi nghĩa Lam Sơn ; tức là ông không có mặt vào lúc đầu khởi nghĩa.

XXVII) Vua Lê Thái Tổ lập Chiến tuyến ở Lỗi Giang vào cuối năm 1420, đầu năm 1421 : a)trại binh ở huyện Cẩm Thủy ở tả ngạn sông Lỗi Giang (chống với quân Đông Quan và uy hiếpQuan Du)    b)trại binh huyện Lỗi Giang , hữu ngạn sông Lỗi Giang ; trại này là để tiếp ứng mọi mặt

XXVIII) T́nh h́nh quân dân sự ở Lỗi Giang 1421-1422 : Trong suốt hai năm 1421-1422, ta có chiến tranh liên miên với giặc Minh tại Chiến tuyến Lỗi Giang. Dĩ nhiên là một văn nhân như Nguyễn Trăi chẳng thể nào vào Chiến tuyến Lỗi Giang.

XXIX) Giặc Minh tàn ngược : Giặc Minh tàn ngược, tàn ngược nhất so với thực dân Tàu xưa nay. Việc di chuyển trong nước chẳng dễ dàng như những câu chuyện mà người ta hay kể . . .Riêng việc bén mảng đến Chiến tuyến Lỗi Giang th́ không thể được.

XXX)Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang vào đầu năm 1423 : Sau đại thắng Sách Khôi), vào 1-1423 , tướng sĩ xin vua tạm ḥa với giặc, vua chấp thuận . Vua Lê Thái Tổ lập Hành dinh Lỗi Giang vào lúc ấy, a) để tiếp kiến chúng dân b) để tiếp sứ giả người Minh

XXXI) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng . . . đây cũng là bằng chứng rằng NT không có mặt vào lúc đầu khởi nghĩa !

XXXII) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang : Những sự kiện kể trên cho thấy rằng Nguyễn Trăi đă đến đầu quân năm 1423 , ở Hành dinh Lỗi giang.

 

LI) Tóm lược Loạt bài Việt Kiều

Phần chính yếu của Loạt bài Việt Kiều :

XXXIII) Hoàng Phúc phải giải Nguyễn Trăi về Tàu (lịnh vua)

XXXIV) Thời gian đầu, Nguyễn Trăi ở Nam Kinh. Câu ‘‘Góc thành Nam, lều một căn’’ trong bài Thủ vĩ ngâm: ‘‘Góc thành Nam’’, thành Nam đây là Nam Kinh.

    Nguyễn Trăi đă đến :

XXXV) Thái Thạch, An Huy

XXXVI) Tầm Châu, Quảng Tây

XXXVII) B́nh Nam, Quảng Tây

XXXVIII) Ngô Châu, Quảng Tây

XXXIX) Thiều Châu , Quảng Đông

XXXX) Giang Tây

XXXXI) Lam Quan, Thiểm Tây

XXXXII) Chùa Nam Hoa, Quảng Đông

XXXXIII) Đại Lĩnh

XXXXIV) Tĩnh An , Giang Tây

XXXXV) Nguyễn Trăi ở Trung Hoa tối thiểu 10 năm: bài thơ Thanh Minh

    XXXXVI) Nguyễn Trăi về nước vào năm 1422-1423 : Nguyễn Trăi cho đến năm 1420 vẫn chưa nghe nói đến Vua Lê Thái Tổ (phần XXXIII). Năm 1421, tin tức của đại thắng Thi Lang (vào cuối năm 1420) sang đến bên Tàu, NT biết đến Vua Lê Thái Tổ vào năm 1421-1422. Mất một năm để t́m hiểu, thu thập tài liệu về vị anh hùng Lam Sơn, Nguyễn Trăi về nước vào năm 1422-1423

 

 

LII) Trần Trăi , chẳng phải Nguyễn Trăi, có thể có dự hội thề Lũng Nhai

 

V́ lư do được ban quốc tính , nên Trần Trăi và Nguyễn Trăi, đều được gọi là Lê Trăi , nhưng người được phong Á-hầu là Trần Trăi c̣n Nguyễn Trăi được phong Quan-phục-hầu (Trần Trăi có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa , năm 1420, cùng với 2 tướng nữa, mộ được 1300 tráng binh _-công lớn vào lúc đó !)

Cũng vậy, Trần Trăi , chẳng phải Nguyễn Trăi, có thể có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách những người có dự hội thề Lũng Nhai, đều viết theo quốc tính , và khi các học giả như ĐdA, HXh thấy ‘Lê Trăi’, trong một danh sách nào đó, th́ họ bảo đó là Nguyễn Trăi : nguyên nhân của sự ngộ nhận !

 

LIII) Chữ công thần Suy Trung

Tước Chữ công thần là danh hiệu rất đẹp và lớn của nhà Lê. Nhắc lại rằng người nào được phong làm ‘xx công thần’ th́ được tự xưng là ‘xx công thần’ .

Như,

Ông Lưu Nhân Chú có thể tự xưng là Suy Trung, Tán Trị, Hiệp Mưu, Dương Vũ công thần

Ông Phạm Vấn có thể tự xưng là Suy Trung, Tán Trị, Hiệp Mưu, Bảo Chính công thần

Đây là hai vị Tể Tướng ( tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự ) đầu triều Lê, nếu tính Lê triều bắt đầu từ 1428 (nếu tính từ năm 1418, th́ vị Tể Tướng đầu tiên là ông Lê Thạch). Ngoài chức vị Tể Tướng, hai ông c̣n nhiều tước hiệu và mỗi ông đều có tám chữ công thần như đă kể trên.

Có thể căn cứ vào chữ công thần, để biết hạng loại công lao ; như ‘Dương Vũ công thần’ là nói đến công lao hăn mă của vị vơ tướng.

Riêng chữ công thần Suy Trung c̣n nói lên sự việc công thần có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa , v́ Suy Trung là pḥ tá vua ta lúc ngặt nghèo, lúc ‘suy’ (từ năm 1418 đến tháng 3 năm 1420 ),( tháng 3 năm 1420, Lư Bân rút quân về Thăng Long để đối phó với nhiều đội nghĩa quân ĐạiViệt ta đang đánh kinh đô). Riêng công thần NT, th́ Nguyễn Trăi được phong Quan-phục Hầu, nhưng ông chẳng có đến một chữ công thần ! cho nên, dĩ nhiên là ông không có chữ Suy Trung ; ông không có chữ Suy Trung , có nghĩa là ông không có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa;

Nguyễn Trăi không có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa (1418), đừng nói chi đến dự hội thề Lũng Nhai (1416) !

 

LIV) Nguyễn Trăi được Vua Lê Thái Tông gia phong Chữ ‘Á Đại-trí-tự’

 

Đời Vua Lê Thái Tông ,Nguyễn Trăi được gia phong Chữ ‘Á Đại-trí-tự’

Ư-nghĩa :

_-Chữ ‘Đại-trí-tự’ là một trong ba tước chữ phong cho quân nhân Thiết Đột có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa

_-Nguyễn Trăi không có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa

_-Nguyễn Trăi không phải là quân nhân Thiết Đột

Nên Tước Chữ thêm vào chữ ‘Á’ thành ‘Á Đại-trí-tự’

 

LV) Nguyễn Trăi không hề nói rằng ông có dự hội thề Lũng Nhai, trong văn thơ của ông

 

Sự kiện : Nguyễn Trăi không hề nói rằng ông có dự hội thề Lũng Nhai, trong văn thơ của ông

Đây cũng là một bằng chứng rằng Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *