Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Khó khăn 1 : Tên họ Công thần được viết theo quốc tính

II) Khó khăn 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

III) Chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai : ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai

IV) Gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai : Nguyễn Thận, Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Lê văn An, Nguyễn Lư, Vơ Liễu

V) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách viết theo quốc tính

VI) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách sửa lại (quốc tính -- > họ thật)

VII) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai được tín nhiệm nhất, đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

VIII) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

_________________________________________

 

Những ai có dự hội thề Lũng Nhai (1416) ?  Vấn đề c̣n nhiều tranh căi. Lư do là v́ : a) nhà Mạc, nhà Trịnh, đă sửa đổi, thiêu hủy nhiều văn kiện nhà Lê   b) các danh sách viết theo quốc tính, nên khó nhận định rơ người nào , nếu có trường hợp vơ tướng văn thần trùng tên. Bài này đưa ra danh tánh hai vị chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai (ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai), 6 vị gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai  và xác định tên họ 10 vị khác (có nêu ra duyên do) ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Khó khăn 1 : Tên họ Công thần được viết theo quốc tính

 

Khó khăn 1, trong việc liệt kê tên họ Công thần có dự hội thề Lũng Nhai là những danh sách c̣n sót lại, được viết theo quốc tính, nên khó nhận định rơ người nào , nếu có trường hợp vơ tướng văn thần trùng tên.

Vd

Lê Thận thật ra là Nguyễn Thận

Liễu thật ra là Vơ Liễu

Quốc Hưng thật ra là Bùi Quốc Hưng

Trăi thật ra là Trần Trăi (thường bị nhận lầm là Nguyễn Trăi)

 

 

II) Khó khăn 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Khó khăn thứ hai xuất hiện từ năm 1697 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

hội thề Lũng Nhai  là sự kiện rất quan trọng trong quốc sử của nhà Lê, trong quốc sử của Đại Việt, nên chắc chắn được diễn tả trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư của NsL cùng với danh sách các Công thần có dự hội thề Lũng Nhai. Nhằm mục đích phá hoại quốc sử của nhà Lê, Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă đục bỏ hết sự kiện hội thề Lũng Nhai  . (Do đó, rất nhiều sử gia hiện đại không biết rằng Quan đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ là Nhập nội Đại tư mă B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú ( tể tướng và nguyên soái) )

 

 

III) Chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai : ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai

Những ai có dự hội thề Lũng Nhai(1416)? _-Hiện tại ta có thể nói rằng chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) là hai ông : Lưu Nhân Chú và nghĩa sĩ Lê Lai

_-ông Lưu Nhân Chú có chế văn của vua Lê Thái Tổ khẳng định lời minh thệ

_-nghĩa sĩ Lê Lai được vua Lê Thái Tổ truy tặng ‘‘Lũng Nhai Công Thần’’

 

 

IV) Gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai : Nguyễn Thận , Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Lê văn An, Nguyễn Lư, Vơ Liễu

 

Các công thần Nguyễn Thận, Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng, Lê văn An, Nguyễn Lư, Vơ Liễu  gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai ; bởi v́ :

 

a) Nguyễn Thận là một nhân vật rất đặc biệt : ông là người bạn thân duy nhất của Vua Lê Thái Tổ, LSTL chép rằng Ông Nguyễn Thận là bạn keo sơn với Vua Lê Thái Tổ. Nếu có một người có dự hội thề Lũng Nhai , ngoài nghĩa sĩ Lê Lai, th́ đó là ông Nguyễn Thận (ông cũng có tên là Lê Lai)

b) Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng : V́ trong những danh sách hội thề Lũng Nhai mà tôi được đọc, đều có tên hai vị văn nhân này.

Không những thế,

_hai vị văn nhân này chắc chắn có mặt vào lúc đầu khởi nghĩa,

_và mặc dù là văn quan mà được xếp hạng công thần c̣n cao hơn ông Nguyễn Chích, vị tướng tài ba lỗi lạc, bách chiến bách thắng ,

cho nên xác suất rất lớn là có dự Hội thề Lũng Nhai (1416).

 

c) Lê văn An : (ông cũng có tên là Lê Lai)

_-Lê văn An là một trong 2 tướng có quyền tiền trảm hậu tấu năm 1427

_-thời Thái Tông, ông được giao nhiệm vụ chinh phạt , trong một vụ phản loạn liên quan đến danh tiết một con dâu của hoàng gia ( thiếp của Quận vương Tư Tề)

_-khi muốn trừ khử Lê Sát , vuaThái Tông đă triệu ông về kinh ( tiếc thay , ông chết sau đó không lâu ! (trước khi Lê Sát bị trừ khử))

Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông ông vị tướng được tín nhiệm nhất, cho nên xác suất rất lớn là ông có dự Hội thề Lũng Nhai (1416).

 

d) Nguyễn Lư

được xếp hạng công thần c̣n cao hơn ông Lê văn An , ông là một trong bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ . Xem

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

cho nên xác suất rất lớn là ông có dự Hội thề Lũng Nhai (1416).

 

e) Vơ Liễu 

_-Đại Việt Sử Kư Toàn Thư có viết là vua ta cùng ‘các tướng Lê Thạch, Lê Liễu’ khởi nghĩa , Lê Liễu đây là tướng Vơ Liễu  ( NsL có lẽ đă viết danh sách các tướng có dự Hội thề Lũng Nhai, trong câu này ; nhưng danh sách đă bị nhà Mạc, nhà Trịnh đục bỏ)

_-LSTL có chép truyện vua ta cùng Vơ Liễu bị quân Minh truy sát , phải ẩn ḿnh trong một bọng cây

Vơ Liễu  có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa và ông vị tướng rất được tín nhiệm ; cho nên xác suất rất lớn là ông có dự Hội thề Lũng Nhai (1416).

 

 

V) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách viết theo quốc tính

 

Đây là danh sách công thần có dự hội thề Lũng Nhai , danh sách viết theo quốc tính, là danh sách thường được xem là đúng ; v́ có lẽ là danh sách do HxH đưa ra (HxH nói rằng ông có danh sách từ một người ḍng dơi nhà Lê ở Thanh Hóa) :

 

Lê-Lai, Lê-Thận, Lê Văn-An, Lê Văn-Linh, Lê -Khả, Lê -Lôi, Lê -Liễu, Lê Quốc-Hưng, Lê-Nanh, Lê-Kiệm, Lê -Uy, Lê -Trăi, Lê -Liệt, Lê Nhân-Chú  Lê-Bồi, Lê -Lư, Lê -Lan, Lê-Chiến

 

 

VI) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai : danh sách sửa lại (quốc tính -- > họ thật)

 

Lê-Lai, Nguyễn-Thận, Lê Văn-An, Lê Văn-Linh, Trịnh-Khả, Nguyễn Lôi, Vơ Liễu, Bùi Quốc Hưng, Lê Nanh, Lê Kiệm, Vơ Uy, Trần Trăi, Đinh Liệt, Lưu Nhân Chú , Lê Bồi, Nguyễn Lư, Đinh Lan, Trương Chiến

 

Chú thích :

1) Lê Lai : là nghĩa sĩ Lê Lai

2) Nguyễn-Thận : ông là người bạn thân duy nhất của Vua Lê Thái Tổ (ông cũng có tên là Lê Lai)

3) Lê Văn-An : ông là một trong 2 tướng có quyền tiền trảm hậu tấu năm 1427 (ông cũng có tên là Lê Lai) ; ông vốn họ Nguyễn tên Lai, Văn-An  là tên tự, ông không trở lại họ Nguyễn, dùng quốc tính làm họ, nên ‘Lê Văn-An’ trở thành tên họ thật

4) Lê Văn-Linh, văn nhân đệ nhất công thần

5) Trịnh Khả : không biết có Công thần nào trùng tên với Công thần Trịnh Khả  hay không ? V́,

_-có nơi chép rằng Trịnh Khả sinh năm 1400 hoặc 1402 (nếu vậy, th́ khó ḷng có dự hội thề Lũng Nhai (quá trẻ))

_-vả lại, nếu Trịnh Khả có dự hội thề Lũng Nhai th́ lẽ ra Nguyễn Xí cũng có dự hội thề Lũng Nhai 

_-Tuy nhiên, khi muốn trừ khử Lê Sát , vuaThái Tông đă phong ông làm Tổng Đốc Ngự-lâm-quân (rất quan trọng ! vua Thái Tông phải đề pḥng việc có thể bị Lê Sát ám sát). Thời Lê Thái Tông, ông vị tướng được tín nhiệm như vậy, cho nên xác suất rất lớn là ông có dự Hội thề Lũng Nhai (1416). Như vậy, người ta đă lầm lẫn khi nói rằng Trịnh Khả sinh năm 1400 hoặc 1402 ...

6) Nguyễn Lôi, năm 1427, ông đă có danh chức Thượng tướng quân , là danh chức vơ tướng cao nhất (c̣n Thượng tướng là thực chức, thấp hơn Thiếu Úy)

7) Vơ Liễu, đă nói ở trên

8) Bùi Quốc Hưng, văn nhân đệ nhị công thần

9) và 10) Lê Nanh, Lê Kiệm,(không rơ thân thế và chức vụ)

11) Vơ Uy, (không rơ thân thế và chức vụ)

12) Trần Trăi, ông có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa , năm 1420, cùng với 2 tướng nữa, mộ được 1300 tráng binh _-công lớn vào lúc đó !

13) Đinh Liệt, cháu gọi Vua Lê Thái Tổ bằng cậu

14) Lưu Nhân Chú , Quan đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ là Nhập nội Đại tư mă B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú ( tể tướng và nguyên soái)

15) Lê Bồi, (không rơ thân thế và chức vụ)

16) Nguyễn Lư, đă nói ở trên

17) Đinh Lan, nhiều sách chép rằng ông là cha của Đinh Liệt

18) Trương Chiến : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư có nhắc đến ông trong vài trận đánh năm 1427, đến đời Nhân Tông, ông được thăng làm quan lớn

 

Lời bàn thêm :

a) Đinh Lan, nhiều sách chép rằng ông là cha của Đinh Liệt. Hai cha con cùng dự Hội thề Lũng Nhai ; một trường hợp lạ thường ! (không biết có đúng không ?)

b) Một số vơ tướng , ta không rơ thân thế và chức vụ ; có lẽ v́ họ đă tử trận , trong 10 năm khởi nghĩa ? (vua ta có ghi rành rọt trong Lam Sơn Bảo Lục tên tuổi các vơ tướng tử trận, nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư dĩ nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến)

c) Quan đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ là Nhập nội Đại tư mă B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú ( tể tướng và nguyên soái) ; ông vị tướng được tín nhiệm một cách lạ thường như vậy : một lư do chính là v́ ông có dự Hội thề Lũng Nhai (1416)

 

 

VII) Công thần có dự hội thề Lũng Nhai được tín nhiệm nhất, đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

a) Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _cũng là bẩy vị đệ nhất công thần là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng

Bốn vị , trong bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ, có dự hội thề Lũng Nhai:

_ Lưu Nhân Chú,

_ Nguyễn Lư,

_ Lê văn Linh

_ Bùi Quốc Hưng

 

b) Triều vua Lê Thái Tông : khi muốn trừ khử Lê Sát , vuaThái Tông đă nhờ sức Lê văn An và Trịnh Khả (xem sự việc đă kể ở trên)

 

 

VIII) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

 

Xem

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *