Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

II) ‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

III) ‘‘Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng’’: 260 công thần nói ngược lại

IV) ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

V) ‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’: Trần Nguyên Hăn chỉ tuyên bố thế

VI) ‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’ _-Và Hoàng thiên nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

VII) Kết : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI  và Trần Nguyên Hăn bị Trời quở phạt

__________________________________________

 

Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Trần Nguyên Hăn tuyên bố rằng  

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng mạo của Việt vương Câu Tiễn

_-Có thể cùng sống lúc hoạn nạn

_-Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng

Trần Nguyên Hăn lại nói, trước khi nhảy xuống sông :

_-Tôi ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’

_-‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’

_-‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’

Bài viết này chứng minh từng điểm một rằng : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI. Tôi cũng đưa ra một nhận xét dĩ nhiên, một suy xét hiển nhiên, mà chưa có sử gia nào nói đến, đó là để trả lời lời ‘khấn’ của Trần Nguyên Hăn (‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’), ... Hoàng thiên đă nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

Trần Nguyên Hăn đă bị Trời quở phạt !

 

TNH = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

NC = N Chích = Nguyễn Chích

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

TTD = Trần Thúc Dao

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập  : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

Trần Nguyên Hăn thường nói rằng vua Lê có tướng mạo của Việt vương Câu Tiễn, có thể cùng ở lúc hoạn nạn, mà không thể chung sống khi thành công

 

a) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng mạo gớm ghiếc của Việt vương Câu Tiễn

Theo chân dung vua ta , Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng mạo gớm ghiếc của Việt vương Câu Tiễn (Việt vương Câu Tiễn có môi dài mỏ quạ) ; việc này tôi đă nói đến nhiều lần. Nay, xin nói thêm : chuyện ‘Trần Nguyên Hăn coi tướng’ chắc chắn là chuyện biạ đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh ; giống như chuyện biạ đặt  ‘tướng lợn’ của vị vua đẹp trai Lê Tương Tông ; tôi sẽ viết thêm một bài về  Trần Nguyên Hăn coi tướng sai’ này.

 

b) Không thấy có điểm khiếm khuyết nào về tướng mũi của Vua Lê Thái Tổ

Theo chân dung vua ta , ta không thấy có điểm khiếm khuyết nào về tướng mũi của Vua Lê Thái Tổ.

Đề cập đến tướng mũi của Vua Lê Thái Tổ v́ lư do sau :

       Vào khoảng năm 1957, có nhiều bài báo ‘b́nh luận’ về tướng của Vua Lê Thái Tổ. Họ bảo rằng vua ta có tướng mạo của Việt vương Câu Tiễn, tướng giết hại công thần và đó là tướng mũi chim ưng.

Lời  ‘b́nh luận’ này sai ở nhiều điểm :

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

_-Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng mũi chim ưng

_-Việt vương Câu Tiễn có môi dài mỏ quạ chớ chẳng phải là tướng mũi chim ưng và vua ta cũng chẳng có tướng mạo gớm ghiếc của Việt vương Câu Tiễn

Xem

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

(Theo chân dung vua ta (mới được đưa lên mạng tháng 8-2011), Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...)

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

155)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

 

 

II) ‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

 

TNH nói rằng vua Lê Thái Tổ [là loại người] có thể ‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn . . . ’’!

1) TNH chưa hề ‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn’’ với vua !

‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn’’ với vua là các vị :

_Lưu Nhân Chú,

_Lê Khôi,

_Trần Lựu,

_Lê Văn An

_Phạm Vấn,

_Lê Sát,

_Lê Ngân,

_Lê văn Linh

_Bùi Quốc Hưng

_Đinh Liệt,

_Nguyễn Xí ,

_Trịnh Khả,

_Trương Chiến,

_Lê Lễ,

_Nguyễn Thận,

_Vơ Liễu ,

_Doăn Nổ

vv

50 vơ tướng văn thần đă chịu đựng gian khổ 2 năm đầu khởi nghĩa : chỉ có mấy trăm quân, lúc đầu, mà chống lại một đế quốc

 

2) C̣n TNH đến đầu quân năm 1423. Lúc đó, vua ta đă có :

_chiến tuyến  ở Lỗi Giang, từ cuối năm 1420, ngang nhiên ḱnh chống đại binh Tây Đô và Đông Quan.

_Hành dinh Lỗi Giang , căn cứ bán quân sự, lo việc bang giao, chính trị

_Lúc này, t́nh h́nh của ta rất khả quan, danh tiếng vua vang lừng trong nước , sau 3 trận đại thắng, mỗi lần hơn 10 vạn quân địch. Do đó có nhiều người ở ngoài Thanh Hóa, t́m đến đầu quân, như TNH .

_sau trận đánh ở sách Khôi (cuối năm 1422-đầu năm 1423) , giặc Minh không dám tiến công quân ta ở Thanh Hóa nữa !

 

3) Không những thế, từ khi TNH đầu quân, suốt một năm rưởi, chẳng có chiến tranh với giặc Minh.

Tức là , thời kỳ TNH đầu quân là thời an nhàn sung sướng.

 

4) Một năm sau, đánh Nghệ An, th́ quân ta hùng hậu, vua ta mưu mẹo thần kỳ , có ǵ là hoạn nạn đâu ! (so với 2 năm đầu)

 

5) TNH đă đánh giá  quá đáng công lao của ḿnh

 

 

III) ‘‘Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng’’: 260 công thần nói ngược lại

 

Trần Nguyên Hăn nói ‘‘Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng’’: 260 công thần nói ngược lại (NT nói ngược lại, N Chích nói ngược lại ...). Xem

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc ... thánh vương 1

81)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc    thánh vương 2

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

 

IV) ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

 

a)Trần Nguyên Hăn chưa hề ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’!

_-có lẽ TNH quên rằng TNH bị nhà Hậu Trần truy sát

_-những người ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’, là những vị đă kể trên, trong mục ‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn’’. Riêng Nguyễn Chích cũng ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’ dù đến đầu quân vào 1-1421

 

b) Trần Nguyên Hăn không thể tự ḿnh khởi nghiệp : không thể phất cờ xưng vương, không thể tự ḿnh khởi nghĩa . . .

Tự biết vậy, Trần Nguyên Hăn đă đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

Tự biết vậy, tại sao bây giờ Trần Nguyên Hăn lại mưu phản ??

 

c) Trần Nguyên Hăn và hội thề Đông Quan

Vương Thông muốn có nhiều người mang họ Trần dự hội thề Đông Quan (để có bằng chứng rằng VT tuân theo chiếu chỉ lập nhà Trần của vua Minh)

Do đó, Trần Nguyên Hăn được dự  hội thề Đông Quan, và tên của TNH đứng nh́ sau tên vua.

Thế là Trần Nguyên Hăn  tự thấy là nhân vật quan trọng và tưởng rằng có thể được nhà Minh lập làm vua

Trần Nguyên Hăn tưởng rằng có thể được nhà Minh lập làm vua

TNH tưởng lầm như vậy, giống như Trần Thúc Dao đă tưởng lầm như vậy, giống như Trùng Quang Đế đă tưởng lầm như vậy (đến Trùng Quang Đế mà c̣n đă tưởng lầm như vậy, huống chi TNH !)

Trần Nguyên Hăn  tưởng lầm như vậy, muốn làm vua, muốn được lập làm vua, do đó chẳng bao lâu sau, có những hành động mưu phản ...

, do đó, Trần Nguyên Hăn kể công ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’

 

 

V) ‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’:  Trần Nguyên Hăn chỉ tuyên bố thế

 

‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’: Trần Nguyên Hăn chỉ tuyên bố thế, để phỉ báng đức vua ! Sự thực th́, Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo ; không những thế, ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi

Bởi v́, có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản rơ ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành:

_-Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

Xem

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

              ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

 

VI) ‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’ _-Và Hoàng thiên nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

 

‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’ _-Và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

 

a)Thật rơ ràng : Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH bù lu bù loa phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

Chuyện rơ ràng như thế, vậy mà các sử gia từ gần 100 năm nay cứ nhất định rằng Trần Nguyên Hăn là trung thần và chửi bới vua Lê Thái Tổ thậm tệ ! rồi họ lại viết ẩu tả rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn.

       Tại sao lại có thể viết vô lư, vô luật pháp như thế???

Muốn giết oan Trần Nguyên Hăn,

       th́ trước hết phải giết Trần Nguyên Hăn

C̣n

       Vua Lê Thái Tổ không hề giết Trần Nguyên Hăn

th́ làm sao

       Vua Lê Thái Tổ lại có thể giết oan Trần Nguyên Hăn được ???

 

b) Nhưng TNH không chết , dùng Kế Kim Thiền thoát xác mà thoát nạn

 

c) Như vậy , Hoàng thiên nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn nhưng không trừng phạt TNH ??? _-Sai ! TNH phải trốn đi trong lúc giông băo lớn, không có đủ th́ giờ mang theo vợ con ; Hoàng thiên trừng phạt Trần Nguyên Hăn ở đó : làm xa cách vợ con .

 

 

VII) Kết : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI  và Trần Nguyên Hăn bị Trời quở phạt

 

Kết luận: Những điều viết trên đây chứng tỏ rằng :

_-Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI 

_-và Trần Nguyên Hăn bị Trời quở phạt : Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức (Hoàng thiên nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn) !!!  Chuyện rơ ràng như thế, vậy mà các sử gia từ Phan Huy Chú đến các sử gia thời nay cứ nhất định rằng Trần Nguyên Hăn là trung thần ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *