B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:      Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Lưu Bang du đăng, đam mê tửu sắc, đại lưu manh

Dẫn nhập : Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ tuyên truyền cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ)

 

[A] Lưu Bang (Hán Cao Tổ) chưa hề có tướng chân chúa

I) Lưu Bang tướng mạo có vẻ hung dữ

II) Lưu Bang có tướng mặt rồng ?

III) Lưu Bang , Gia Cát Lượng, Tào Tháo tướng mạo giống nhau ( !!!)

IV) Tướng làm vua của Lưu Bang : 72 nốt ruồi

V) Lưu Bang không hề có tướng chân chúa

  (Lưu Bang không hề biết làm vua, chỉ biết ‘Ta được thiên hạ !’)

 

[B] Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua

VI) Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua, tướng của ...vua Thuấn !

VII) Tướng mạo của vua Thuấn và Tấn Văn-công

VIII) Diệt Tần là công lao của Hạng Vũ và các tướng của Hạng Vũ

__________________________________________

 

Cuốn ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ lấy nhà Hán làm chính thống và tuyên truyền không ít cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ). Một điều sai lầm (cố t́nh sai lầm) là nói rằng Lưu Bang có tướng chân chúa và Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) chỉ có tướng mạo một vơ tướng lừng lẫy mà thôi.

Sự thực th́ Hạng Vũ có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa ...

 

 

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

HV = Hạng Vũ

SK = Sử Kư , Tư Mă Thiên

LBa = Lưu Bang = Hán Cao Tổ

Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt

Lưu Bang , Gia Cát Lượng, Tào Tháo

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

 

 

Dẫn nhập : Lưu Bang du đăng, đam mê tửu sắc, đại lưu manh

 

Từ sử sách, kể cả Sử Kư của Tư Mă Thiên, ta thấy rằng Lưu Bang xuất thân là người b́nh dân, là kẻ du đăng, đam mê tửu sắc, và là đại lưu manh. Lưu Bang không hề biết làm vua, không hề biết bổn phận làm vua ; dĩ nhiên Lưu Bang chưa hề là chân chúa.

Bài viết này cũng đưa ra bằng chứng rằng Lưu Bang cũng chưa hề có tướng chân chúa _-ngược lại với điều tuyên truyền của ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’...

 

 

Dẫn nhập : Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ tuyên truyền cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ)

 

 ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ , giống như TQCDN, là tiểu thuyết lịch sử, nhưng viết sát lịch sử hơn TQCDN. Tuy nhiên, ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ dựa trên sử nhà Hán , lấy nhà Hán làm chính thống và tuyên truyền không ít cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ). Một điều sai lầm (cố t́nh sai lầm) là nói rằng Lưu Bang có tướng chân chúa và Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) chỉ có tướng một vơ tướng lừng lẫy mà thôi.

Sự thực th́ Hạng Vũ có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa ...

 

 

I) Lưu Bang tướng mạo có vẻ hung dữ

 

HSTH có phát hoạ vài nét về tướng mạo của LBa, theo đó th́ tướng mạo Lưu Bang có vẻ tốt đẹp

Nhưng theo h́nh vẽ chân dung Lưu Bang trên Internet, h́nh vẽ có nhiều chi tiết hơn HSTH, ta lại thấy rằng LBa tướng mạo có vẻ hung dữ

 

 

II) Lưu Bang có tướng mặt rồng ?

 

Sử sách thường chép rằng Lưu Bang có tướng mạo cao quí, tướng mặt rồng. ĐVSKTT cũng chép rằng Trần Thái Tông tướng mặt rồng rất đẹp giống LBa

Sự thực th́ Lưu Bang chẳng có tướng mặt rồng cao quí. Sử Kư của Tư Mă Thiên cũng chẳng hề nói rằng Lưu Bang có tướng mặt rồng

 

III) Lưu Bang , Gia Cát Lượng, Tào Tháo tướng mạo giống nhau

 

Điều buồn cười là theo chân dung h́nh vẽ trên internet, tôi thấy rằng Lưu Bang , Gia Cát Lượng và Tào Tháo có tướng mạo giống nhau ( !!!), trong khi theo h́nh phát hoạ của TQCDN, HSTH và theo những diễn tả trong 2 cuốn sách này th́ :

_-Tào Tháo râu ria tua tủa , tướng mạo hung dữ gian hùng

_-Gia Cát Lượng đẹp trai , uy nghiêm và thiện lương

_-Lưu Bang có tướng mạo cao quí, tướng chân chúa !

Những điều kể trên đều là tuyên truyền!

 

Sự thực th́,

Lưu Bang , Gia Cát Lượng và Tào Tháo tướng mạo giống nhau ( !!!)

Họ khác nhau ở vài điểm :

_-Tào Tháo có vẻ hơi gian trá, nhưng có tai dài như tai Phật

_-Lưu Bang hung dữ , có vẻ tàn nhẫn,  tai to nhưng chẳng phải là tai Phật

_-Gia Cát Lượng cũng hơi gian trá

Lưu Bang , Gia Cát Lượng và Tào Tháo tướng mạo giống nhau, giống nhau ở chỗ : họ có tướng mạo nắm quyền hành trong cuộc đời. Trong 3 người chỉ có Lưu Bang làm vua , nhưng tướng mặt Lưu Bang không phải là tướng mạo làm vua !

 

 

IV) Tướng làm vua của Lưu Bang : 72 nốt ruồi

 

Tướng mặt Lưu Bang không phải là tướng mạo làm vua , nhưng Lưu Bang có tướng làm vua  và là ẩn tướng : Lưu Bang có 72 nốt ruồi ở bắp vế trái  (theo Sử Kư của Tư Mă Thiên).

 

 

V) Lưu Bang không hề có tướng chân chúa

 

Tướng mặt Lưu Bang không hề là tướng chân chúa :

       Tướng mặt Lưu Bang không phải là tướng mạo làm vua 

       Tướng mặt Lưu Bang không phải là tướng mạo kẻ nhân từ (một điều kiện tối thiểu của  chân chúa  là ḷng nhân)

Bởi vậy, HSTH đă bịa ra chuyện ‘Lưu Bang có tướng chân chúa’. Tệ hại nhất là HSTH đă bịa rằng Phạm Tăng, quân sư của HV, khi thấy Lưu Bang lần đầu tiên đă nói thầm rằng ‘người này mới là chân chúa’ ; trong khi tướng mặt Lưu Bang không phải là tướng mạo làm vua đừng nói đến là chân chúa !

C̣n hành động của LBa trong cuộc đời cho thấy là LBa c̣n không hề biết làm vua, không hề biết bổn phận làm vua, sau khi diệt được Hạng Vũ chỉ biết nói đi nói lại rằng ‘Ta được thiên hạ !’ ...

 

 

VI) Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua, tướng của ...vua Thuấn !

 

Tướng làm vua của Hạng Vũ và là tướng của ... vua Thuấn : Hạng Vũ mắt có hai con ngươi !

Sử Kư của Tư Mă Thiên cũng chép sự kiện này. Tư Mă Thiên c̣n đặt câu hỏi ‘Hạng Vũ có phải là ḍng dơi của vua Thuấn hay không ?

V́ vua Thuấn  là thánh vương, cho nên đáng lẽ HSTH phải nói rằng ‘Hạng Vũ có tướng chân chúa’ thay v́ bịa rằng ‘Lưu Bang có tướng chân chúa’ !

 

 

VII) Tướng mạo của vua Thuấn và Tấn Văn-công 

 

1) ‘‘Mắt có hai con ngươi’’ là tướng làm vua

Vua Thuấn : mắt có hai con ngươi !

Thời ĐCLQ, công tử Trùng Nhĩ cũng tướng mạo của vua Thuấn  : mắt có hai con ngươi ! sau làm bá chủ chư hầu, miếu hiệu là Tấn Văn-công, ‘bá chủ chư hầu’ th́ cũng kể như làm vua

 

2) ‘‘Mắt có hai con ngươi’’ là sao ? Là ‘Mắt có hai con ngươi’ thật hay chỉ có một con ngươi mà nh́n vào thấy như có 2 ??  Tôi cũng chẳng rơ.

 

3) Tuy nhiên , dị tướng ‘đàn ông có 3 vú’, là tướng làm vua (theo tướng pháp Á Đông), th́ tôi có thấy :

       Có lần một tuần báo Pháp có bài viết rằng các vua ḍng dơi Bourbon (đa số các vua Pháp thuộc ḍng dơi Bourbon ) đều có 3 vú và họ trưng h́nh làm bằng chứng (h́nh ngực và bụng trên, và thấy có 3 nắm vú)

Cho thấy là những dị tướng làm vua đều có thể có thật, tại v́ thời nay hiếm thấy mà thôi !

 

 

VIII) Diệt Tần là công lao của Hạng Vũ và các tướng của Hạng Vũ

 

Miễn nói đến tướng làm vua, tướng chân chúa ; ta có thể nhận xét rằng Hạng Vũ xứng đáng làm vua hơn Lưu Bang :

_-Diệt Tần là công lao của Hạng Vũ và các tướng của Hạng Vũ

_-‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ tuyên truyền cho Lưu Bang, nói rằng Lưu Bang  nhân từ không giết dân. Sự thực th́ : có lần Lưu Bang  làm cỏ một thành tŕ khi đánh trận

_-Lưu Bang  không hề biết làm vua, không hề biết bổn phận làm vua, sau khi diệt được Hạng Vũ chỉ biết nói đi nói lại rằng ‘Ta được thiên hạ !’

_-sau khi diệt được Hạng Vũ , Lưu Bang  chỉ biết chăm chăm vào một việc : giết Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt và tru di ba họ của 3 đại công thần này !

_-Lưu Bang là đại lưu manh c̣n Hạng Vũ được xem là Anh Hùng

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *