Mục Lục Trang Nhà Lê Anh Chí

________________________

 

 

 

A) Bài Mới

             Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí

             Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh

 

B) Thơ

 

C) Việt Sử, Văn học, văn chương

 

Mục đích chính của Trang Nhà này là khảo luận về Lịch sử và Văn học sử Việt Nam.

Phần đầu của Lịch sử : minh oan cho Vua Lê Thái Tổ , bậc đại anh hùng, đại nhân, đại nghĩa, đại trí, đại mưu, văn toàn tài .nhiên là với những bằng chứng vững vàng. . .

 

51)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 6

       ( Gia Cát Lượng đốt huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn )

       ( Gia Cát Lượng là thi hào, là văn nhân trói gà không chặt. Vua Lê Thái Tổ văn vơ toàn tài, là vơ sư , c̣n là thi sĩ      Khuyết điểm của văn nhân nguyên soái. Ưu điểm của Vơ tướng nguyên soái )

 

52)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

       ( Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng và . . .)

       (Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân (theo Lê Quí Đôn), Danh chức này thấp hơn nhiều vơ tướng và thấp hơn cả 51 quân nhân Thiết Đột          Trần Nguyên Hăn chẳng được ’’chữ vinh phong cho công thần’’ )

 

53) Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

       ( Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu     Có Bằng chứng rằng Nguyễn Trăi ở trại tị nạn ở Nam Kinh )

 

       Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

       Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

       ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

 

       Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

 

       Vua Thái T ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       ( do Vua Thái T bắt Trần Nguyên Hăn giết Phạm Văn Xảo )

 

       và những bài luận khác

*

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

 

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

 

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Nguyễn Trăi

 

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

 

 

 

D) Thơ Thiền và Luận của Lê Anh Chí , về Thiền Tông :

       Xem Trang Nhà Kiến Tánh   www.kientanh.com

 

 

E) Gia Phả họ Lê , làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), huyện Thanh-tŕ, tỉnh Hà Đông

Lược sử : Gia Phả họ Lê

Liệt truyện Lê Gia

 

 

F) Nối Kết

             Nối kết Trang Nhà Văn Học Việt Nam

             Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam

 

 

G) Bài Xưa .-

( Đây là những bài mới đă . . . cũ )

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------