Mục Lục Tấn Quận Công

 

mục lục những bài viết về Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự

 

 

lg1)        Gia Phả họ Lê  làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh) , Lược thuật

 

Cập nhật 1-1-2009:

lg3)        Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600- ? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn

              ( Tiến-sĩ văn , ngự sử, Tả thị lang, Hữu Thừa tướng, Nguyên Soái , Vinh Lộc Đại Phu , Đắc Tư Hầu Lê Đ́nh Dự )

 

Cập nhật Tết Kỷ Sửu (đầu tháng 2-2009 , Tết vào ngày 26/1/2009):

lg4)        Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 2

             ( Nhất hương khoa hoạn xưng tiền bối . . . )

 

Cập nhật 14-10-2009:

lg5)        Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 3

             ( Tiến sĩ đ danh , khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (1643) )

 

Cập nhật trung tuần tháng 11-2009 :

lg6)        Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự, tướng vơ, tiến-sĩ văn 4 (1600-_)

             ( Tiến sĩ đ danh khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (tiếp theo) )

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

             Mục Lục Lê Chi viên Phá án

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *