Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều trong Việt Nam Sử Lược. Sở dĩ phải nói chỗ sai lầm của Trần Trọng Kim, v́ phần lớn người đời nay chỉ biết sử qua VNSL , rất tin TTK, lại dùng lư luận của TTK để phê b́nh sử và đă có nhiều phê b́nh sai lầm vô cùng lớn lao .

Ngoài ra, Trần Trọng Kim đă không tôn trọng sự thật, đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, đă cố t́nh viết sai lịch sử ...

C̣n tiếp tục có nhiều bài viết về việc này

 

*

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

              ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ )

 

56)         Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều vua Lê Thái Tổ 1

              ( Chữ X-Trí-tự, chỗ lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược )

 

57)         Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều vua Lê Thái Tổ 2

              ( Hầu tước , Chữ Công thần : chỗ thiếu sót trong Việt Nam Sử Lược )

 

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

 

111)        Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

 

113)        Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

117)        Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

118)        Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

 

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

 

126)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

 

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

 

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào   ( !!!)

 

148)        Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

 

157)        Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

(Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều  trong VNSL, bài viết này nói về một sai lầm của ông về quân số , Trần Trọng Kim có xu hướng viết sai về quân số ...)

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

(Rất nhiều người Việt, mỗi khi nói về Vua Lê Thái Tổ , là họ mạt sát vua ta thậm tệ, mặc dù họ chẳng biết ǵ nhiều về sử nước ta...Nguyên do chính là ví họ tin lời Trần Trọng Kim trong VNSL : lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê, lầm tưởng rằng họ bị vu oan, bị giết hại. Không những thế, Trần Trọng Kim c̣n có những lời phê có mục đích gieo vào ḷng độc giả ḷng oán hận (sâu xa) Vua Lê Thái Tổ , và họ tin những lời phê này của Trần Trọng Kim

Mấu chốt căn bản của sự việc là :

       Trần Trọng Kim đă ngang nhiên ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn,

       trong khi Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

Trần Trọng Kim đă không tôn trọng sự thật, đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê ...)

 

186)        Câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

( Trần Trọng Kim tuy khen Quang Trung là anh hùng, nhưng lại viết rằng Gia Long đem các tướng sĩ , vua tôi Tây Sơn ‘‘ra tận pháp trường xử trị’’. Thật là khủng khiếp !!! làm như những cực h́nh mà Gia Long dùng là đúng là phải vậy ! (Gia Long dùng những cực h́nh voi dầy, lăng tŕ và không tha cả cô bé gái , con của Trần Quang Diệu, Bùi thị Xuân)

Câu ‘‘ ... đem ra tận pháp trường xử trị’’ này là câu văn độc hại và tàn nhẫn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ tầm quan trọng của câu văn, đối với cách ‘viết sử’ của Trần Trọng Kim )

 

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

(Trần Trọng Kim có viết một lời chú thích , trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ, trong Việt Nam Sử Lược. Lời chú thích làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn là đại công thần. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ rất nhiều người chửi bới vua Lê Thái Tổ v́ tin lời chú thích này ...)

 

190)        Uổng cho Trần Trọng Kim, tác giả Nho Giáo, lại không nhận ra được rằng Trịnh Duy Sản là tên loạn thần đại nghịch vô đạo !

( Nguyên tắc của việc viết sử là : Các sử quan được nói thẳng, nhưng không được nói lời hỗn xược. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đầy lời  hỗn xược với các vua Lê ! Vua Lê Tương Tông thơ hay, có hùng tài đại lược, th́ bị ĐVSKTT phỉ báng thậm tệ ; cuốn ngụy sử này lại c̣n binh vực Trịnh Duy Sản, tên loạn thần đại nghịch vô đạo  đă ám sát vua . Trần Trọng Kim là tác giả Nho Giáo, đáng lẽ phải hiểu rơ luân thường đạo lư, lại binh vực tên loạn thần, bảo rằng Lê Tương Tông v́ khinh dể triều thần nên bị giết (!!!); Quái đản thay và tệ hại thay ! ...)

 

199)        Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

(Trần Trọng Kim đă dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo , đó là hai câu mà hầu hết người học sử nước ta đều thuộc ḷng ‘ ...Từ Đinh, Lê, Lư, Trần, gây nền độc lập ...’ (Chẳng phải ‘Đinh, Lê, Lư, Trần’ mà là ‘Triệu Đinh Lư Trần’ ...) ; hai câu này quan trọng v́ trong đó Vua Lê Thái Tổ xác định một số sự việc quan trọng ... )

 

203)        Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn,  SAI  !!!

( Trong VNSL , Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn) : SAI  !!! Sự thực là Liễu Thăng dẫn vài vạn quân, vào Mă Yên Sơn, đại binh theo sát phía sau (Tháng 9 , ngày 20, Đinh Mùi (Tl 1427)), bởi v́ Liễu Thăng là tướng tài, nếu thấy đường sá chật hẹp, hiểm trở th́ đâu thèm vào. Không những thế, theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , Liễu Thăng chết rồi , tướng Minh vẫn tiến lên đánh vào địa phận Mă Yên Sơn. Trận chiến Mă Yên Sơn kéo dài ít nhất 9 ngày (từ ngày 20 đến ngày 28) và quân Minh tổn thất nặng nề , quá nặng nề ...)

 

209)       Đinh Tiên Hoàng là vua anh hùng nhưng nhà Đinh có việc làm thất nhân tâm

( Bài này viết về nhà Đinh, là bài thứ hai trong loạt bài nhận định về các triều đại nước ta, xem triều đại nào có chính sách cai trị tốt đẹp ; tôi đưa ra đây một xác định hiển nhiên : nhà Đinh có việc làm tàn nhẫn, thất nhân tâm (nhưng các sử gia hiện đại đều không chê bai vua Đinh ! Lư do là Trần Trọng Kim đă phê b́nh rất nhẹ nhàng việc làm này, xem như là đúng là phải) ; chính v́ nhà Đinh có việc làm tàn nhẫn này Thập đạo tướng quân Lê Hoàn mới được quân tướng bầu lên làm vua.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn băng hà và nước ta có loạn 12 sứ quân. Ông Đinh Bộ Lĩnh theo S-quân Trn Minh-công và trở thành con rể của Trần Minh Công. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh lên cầm quyền (Trần Minh Công không có con trai nối dơi), đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ thêm binh lính, chống nhà Ngô và các sứ quân khác ... )

 

220)               Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

( Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm, ông viết sử theo ḷng yêu ghét; v́ ông ‘yêu’ Trần Hưng Đạo nên ông phong Trần Hưng Đạo làm thái sư (sự thực, Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc), ông  cũng cho Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ, Sai ! Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ ...)

 

273)        Cơ cấu triều chính nhà Lê

 ( Trần Trọng Kim viết sai về cơ cấu triều chính nhà Lê (trang 255, VNSL)  )

[ Bài này viết về Cơ cấu triều chính nhà Lê, qua

_-các chức vị : B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, Nguyên soái (Vơ thừa tướng), Hữu Bật Tả hữu bộc xạ (Văn thừa tướng),Tam Tư, Tam Thiếu, Tam Thái, Tổng quản, Ngự sử, gián nghị đại phu

_-Các Bộ, Ngũ h́nh viện, các viện, các cục, vv...

_-Ṭa án triều đ́nh

Và mở đầu bằng cách nói rằng Trần Trọng Kim viết sai về cơ cấu triều chính nhà Lê (trang 255, VNSL) ]

 

281)               Trần Trọng Kim viết sai về sự liên hệ giữa Hoàng thân Lê duy Mật và kẻ sĩ Phạm Công Thế

 ( Trong VNSL,Q2,Tr68, Trần Trọng Kim đă viết sai về sự liên hệ giữa Hoàng thân Lê duy Mật và kẻ sĩ Phạm Công Thế ; bài này so sánh đoạn văn ấy với Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Các Nhà Khoa Bảng Việt Nam và cả một đoạn văn khác trong VNSL (Q2,Tr62), để đi đến kết luận rằng Trần Trọng Kim viết sử rất ư là cẩu thả ... )

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

          Mục Lục Thơ Áo Dài

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *