Gia Phả họ Lê, Lược thuật

 

              Lê Anh Chí

 

Họ Lê , làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), huyện Thanh-tŕ, tỉnh Hà Đông

 

Họ Lê làng Nhân Mục, công thần Trung Hưng nhà Lê, là tiên chỉ trong làng, triều đại Lê Trung Hưng đời đời làm đại thần, được phong Hầu-tước ; văn vơ toàn tài , làm tướng vơ, tướng văn, có Tiến Sĩ vơ và Tiến Sĩ văn . Bắt đầu từ đời  Trúc   ( Cúc) Hiên tiên sinh Lê Đ́nh Diên (nhà Nguyễn), th́ chỉ luyện văn mà thôi. Cũng bắt đầu từ Cúc Hiên tiên sinh, nhà họ Lê mấy đời làm cách mạng, chống thực dân Pháp ...

Ngoài ra, làng Nhân Mục sản xuất ra nhiều tiến-sĩ ...

 

1) Thái Bảo Lê tướng quân, tự Phúc Thọ, xuất phát từ Thanh-hóa, đầu triều đại Lê Trung Hưng lên kinh đô nhiệm chức, cuối cùng định cư ở làng Nhân Mục.

2) Tấn quận-công Lê Đ́nh Dự (1600- ?) , tướng vơ, Tiến sĩ văn, Ngự Sử, Tả thị lang, Hữu Thừa tướng, Vinh Lộc Đại Phu , Đắc Tư Hầu, có lần làm nguyên-soái đi đánh chúa Nguyễn.

3) a) Tham Chính Lê Đ́nh Lại (1626- ?), Tiến Sĩ văn, Dương Tôn Bá

    b) Chủ sự lịnh công Lê Đ́nh Cao, văn vơ toàn tài

4) Quận Công Lê Đ́nh Thiều, tả tướng quân, Vũ-huân tướng-quân, Tổng Đốc Ngự Lâm Quân (Cẩm-y-vệ đô-chỉ-huy-sứ) , Giáo-thụ Giảng Vơ Trường, Thân Nghĩa Hầu

5) Chỉnh Vũ Hầu Lê Cẩm (Đ́nh) Chân, tả tướng quân, Anh-liệt Vũ-huân tướng-quân, Tổng Đốc Ngự Lâm Quân (Cẩm-y-vệ đô-chỉ-huy-sứ) , Minh-nghĩa công thần

6) Quản Lĩnh Hầu Lê Đ́nh Khoản, Tiến-sĩ vơ, Hiệu-uư Lục-khê tướng-quân, Minh-nghĩa công thần , do công trận nên Hầu tước lúc c̣n trẻ, lúc có tuổi mưu việc khôi phục nhà Lê, về già ẩn dật làm thuốc.

7) Bái-thành-văn Lê Đ́nh Viên, tinh thông thập bát ban vơ nghệ, không ứng thi (v́ nhà Lê đă mất).

8) Trúc (Cúc) Hiên Lê Đ́nh Diên (1824-1883), Hội nguyên, Hoàng giáp, đốc học Hà Nội, hiệu trưởng trường tư thục Cúc Hiên, được phong Quốc Tử Giám Tế Tửu, bị Đồ Phổ Nghĩa (Jean Dupuis) hành hung ở cửa thành Hà-nội ; Cúc Hiên tiên sinh là lănh tụ nghĩa quân chống Pháp một thời gian; Tác phẩm: Cúc Hiên Thi Văn Tập.

9) Kế Nham Lê Thúc Hoạch, nho sĩ yêu nước chống thực dân Pháp, Đông Kinh Nghĩa Thục, Việt Nam Quang Phục Hội, nhà nghiên cứu thảo mộc canh nông, có tên đường ở Quận Tân Phú, SàiG̣n (TP HCM).

10) Mạnh Tiến Lê Đ́nh Kiện ( ?-1914) , nhà cách mạng chống thực dân Pháp, Đông Kinh Nghĩa Thục, Việt Nam Quang Phục Hội, lên đoạn đầu đài năm Giáp Dần (1914) ở Lào Cai (có tất cả 59 liệt sĩ Việt Nam Quang Phục Hội đă hy sinh ở Lào Cai).

 

Trên đây, danh chức thời Lê đă được diễn nghĩa cho dễ hiểu hơn ; Ví dụ : Đại Việt ta không dùng chữ Nguyên Soái (triều đại Lê Trung Hưng, chữ Nguyên Soái chỉ dùng cho một người) và triều đại Lê Trung Hưng không dùng chữ Thừa Tướng. Trong phần liệt truyện của các vị Tổ, danh chức thời Lê sẽ được dùng và giải thích.

 

Sẽ lần lượt cập nhật những liệt truyện này, khi đó các tựa đề được gạch đít và đổi màu. Bấm vào tựa đề để đọc bài. Hoặc bấm vào : Lê Gia Thế Tộc để xem toàn bộ cập nhật.

 

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *